Magpul Handgun 1 Class

Magpul Handgun 1 class at Tango Down Range on 8/20/13 through 8/21/13